Workshops

Een andere kijk van jouw expertise...

Levenslang leren is geen optie meer maar een must om in jouw job en daarbuiten te blijven groeien. Je kan via onze bijscholen jouw expertise uitbreiden binnen jouw eigen job, nieuwe kennis en competenties opdoen of verplichte erkenningen behalen. Eén ding staat vast: op korte tijd versterk je jezelf professioneel.

Webinars

[8.11.2021] Webcast : Complete Autofiscaliteit 2021 + 2022 + vooruitblik toekomstige vergroening + praktijkvoorbeelden (9u -11u30)

24 september 2021 - 24 september 2021

De personenwagen wordt in de Belgische fiscaliteit vaak als melkkoe aanzien, waardoor we recent weer heel wat wijzigingen hebben moeten slikken op het vlak van autofiscaliteit. In 2020 was er een grondige aanpassing (zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting). In de regeringsverklaring van de regering De Croo I werd een verdere vergroening voorgesteld, die in verschillende fases zal worden ingevoerd, en dit vanaf 1 juli 2023. Via deze opleiding kan elke accountant, boekhouder , belastingconsulent, financieel verantwoordelijke zijn kennis opfrissen en bijschaven. Op deze manier kan u uw klanten proactief blijven adviseren op het vlak van hun wagenkeuze. De onderstaande onderwerpen worden uitvoerig besproken en telkens met praktijkvoorbeelden uitgelegd tijdens deze opleiding : Wat wijzigt er concreet inzake de fiscale aftrekbaarheid van autokosten zowel in de personenbelasting als de vennootschapsbelasting? Wijzigen de spelregels met betrekking tot de btw aftrek ook? Zijn brandstofkosten 75% aftrekbaar of niet? Zijn hybride en elektrische wagens de moeite waard? Blijven elektrische wagens 100% aftrekbaar? Wat zijn fake hybride wagens ? Wijzigt er voor deze wagens iets in 2021 of later? Verschil tussen aanschafwaarde en fiscale kost van de wagen? Welke berekeningen zijn noodzakelijk zodat er objectieve keuze kan gemaakt worden bij aankoop van een nieuwe personenwagen? Vanaf wanneer gelden de strengere CO2 emissiewaarden (WLTP tov NEDC 2.0) ? Hoe berekent u het voordeel alle aard? Wat is er gewijzigd aan de referte-uitstoten voor berekening VAA? Tankkaart ter beschikking stellen of niet? impact op fiscaliteit? Wat met de eigen bijdragen ? Forfait van 0,15 EUR/km? Toepassing en voorwaarden Hoe worden deze kilometervergoedingen fiscaal behandeld? Begrip woonwerkverkeer versus werk-werkverkeer BIV en verkeersbelasting: berekening en welke vrijstellingen blijven over? Welke kosten blijven vrijgesteld van belasting of taxatie? Afzonderlijke regels voor lichte vracht? Opmaak verkoopfactuur wagen: waarop letten? Hoe moet de fiscale meer- of minderwaarde worden berekend? Mobiliteitsbudget / cash for car regeling Wat brengt de toekomst: bespreking vergroening fiscaliteit 2023 tem 2027? Wat voorziet de wetgever als steunmaatregelen mbt oplaadpalen voor ondernemingen en particulieren?

Inschrijven

[23.10.2021]- Opleiding adviseur in gezonde, levende en duurzame voeding

23 oktober 2021 - 26 juni 2022

Opleiding : ADVISEUR IN GEZONDE, LEVENDE EN DUURZAME VOEDING L'Ecole d'Alimentation Vivante & Durable LEVENDE & DUURZAME VOEDINGSSCHOOL (EAVD) biedt een gecertificeerde opleiding aan verspreid over 2 jaren (20 dagen). Deze opleiding draait over drie complementaire assen : gezonde voeding, levend voedsel en duurzame voeding. Men streeft ook naar een evenwicht tussen theorie en praktijk. Volgende onderwerpen komen aan bod : de basis voedingsprincipes, de voedsels, de bereidingswijzen, de keukenconcepten, recepten ivm levende en duurzame voeding. Dankzij deze opleiding zal elk deelnemer aanvullende professionele vaardigheden verwerven op het gebied van gezondheid, catering, ecologische transitie en / of duurzame ontwikkeling. Deze opleiding promoot duurzame spelers en zorgt ervoor dat de deelnemers bereid zijn om een positieve impact te hebben op het milieu voor toekomstige generaties. Het pedagogische team bestaat uit duurzame spelers die voor hun inzet en hun vaardigheden uitgekozen werden. Deze opleiding leidt tot het diploma : Adviseur in Gezonde, Levende en Duurzame Voeding. Prijs van de opleiding (mogelijkheid tot indiening subsidiedossier via https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille ) : - 5.500 € exclusief BTW - 30% subsidie (kleine ondernemingen) : 3.850 € exclusief BTW - 5.500 € exclusief BTW - 20% subsidie (middelgrote ondernemingen) : 4.400 € exclusief BTW - Syllabus, drank en eten inbegrepen - Plaats van de opleidingen : Rue des communes 2 - 1470 Genappe (Belgique)

Inschrijven

[4.11.2021] Webcast : Bootcamp startende en junior dossierbeheerders Najaar 2021

4 november 2021 - 4 november 2021

Wij krijgen vaak van onze klanten te horen dat er een groot gebrek is aan een praktijkgerichte opleiding voor startende en junior dossierbeheerders. Daarom organiseert FinSkills voor uw startende dossierbeheerders een opleiding waar alle basistechnieken + basisboekingen aan bod komen en waar tevens de belangrijkste actuele fiscale regelgeving en topics aan bod komen. Tijdens de cursus worden er ook tips en tricks gedeeld om uw klantendossier op een efficiëntie manier digitaal te verwerken. Na het volgen van deze opleiding zullen uw dossierbeheerders alle tools in handen hebben om hun klantendossiers anno 2021 beter en sneller te verwerken. Inhoud Voeren van een boekhouding: Aanleveren van de boekhoudstukken Memo op klantniveau opstellen Aandachtspunten Inboeken aankopen Aandachtspunten inboeken investeringen Aandachtspunten inboeken verkopen Aandachtspunten financieel dagboek/coda’s Aandachtspunten divers dagboek Aandachtspunten verwerken van leningen Aandachtspunten verwerken van de lonen Boeken van een onroerend goed: Wanneer boeken? Hoe boeken? Op welke grootboekrekening MAR? Link met investeringsaftrek Aandachtspunten gehuurd pand Van boekhouding naar BTW aangifte : Maand- of kwartaalaangever Saldering btw rekeningen Btw controles Overzicht btw vakken Logische controles Btw aangiftes in batch versturen Versturen btw saldo naar de klant in batch Afschaffing btw voorschot en voorschot 4e kwartaal 2021 Overzicht fiscale COVID-maatregelen en impact op PB aangifte inkomsten 2020 Overbruggingsrecht Corona hinderpremie Corona compensatiepremie Vlaams beschermingsmechanisme Impact op sociale bijdrage Verhoogde investeringsaftrek Vervroegde verliesaftrek (carry back) Aanleg wederopbouwreserve Impact op % voorafbetaling belastingen Verwerking in de aangifte mbt inkomstenjaar 2020 / aj 2021 Opvolging van een klantendossier/taskflows praktisch overlopen: Btw aangiftes/ btw listing Intracommunautaire aangifte Intrastat Roerende voorheffing Bedrijfsvoorheffing aangifte zaakvoerders / bestuurders Pb aangifte Vennootschapsbelasting aangifte Fiche 281.20 – Fiche 281.50 Jaarrekening Algemene vergadering Tussentijdse rapportering Kleine of grote vennootschap: impact op jaarafsluiting Checklist jaarafsluiting en link met rapporteringspakket (vb : Silverfin) Bespreking autokosten Anno 2021 tem 2027 Antiwitwas & UBO (begrip en praktische toepassing)

Inschrijven

[10.2.2022]- Live : Fiscale controle en visitatierecht : regelgeving + tips en tricks (Holiday inn Gent)

10 februari 2022 - 10 februari 2022

De fiscus op (be)zoek” Bent u klaar voor een onaangekondigd bezoek van de fiscus? Wanneer kan de fiscus bij u langskomen, wat kan de fiscus inkijken en wie kan hij bevragen, en vooral, in welke mate hoeft u daaraan mee te werken? Mag de fiscus kasten openen, een gsm of handtas doorzoeken? Of mag de fiscus computerbestanden, server en/of mailboxen integraal kopiëren? Hoe weet u of u te maken heeft met een onaangekondigd fiscaal onderzoek dan wel een strafonderzoek? Mag de fiscus n.a.v. een vraag om inlichtingen een backup vragen van het boekhoudpakket? Heeft u een checklist klaar voor een onverwachte fiscale controle? Mag de fiscale administratie bodycams gebruiken tijdens een fiscale controle? Hoe verhoudt het beroepsgeheim zich tijdens een fiscale controle dan wel tijdens een fiscaal strafrechtelijk onderzoek. Tijdens dit seminarie komt u het antwoord op al deze en tal van andere praktische vragen te weten. Er wordt hierbij vertrokken vanuit de praktijkervaring van de spreker. Een waslijst aan vonnissen en arresten zullen van weinig nut zijn als de fiscus u een onaangekondigd bezoek brengt. Een checklist met praktische tips daarentegen wel. De spreker, Sophie Lippens, is advocaat-vennoot bij Liva fiscale advocaten. Een jong en dynamisch advocatenkantoor dat uitsluitend gespecialiseerd is in fiscale geschillenbeslechting en adviesverlening (www.liva-advocaten.be).” Hoe benadert de fiscus een (grondige) controle in 2021 ? Wat kan/mag de fiscus? Welke zijn de grenzen van en voor de fiscus? En “last but not least”, hoe u en uw onderneming beschermen tegen de fiscus, zeker bij een onaangekondigd bezoek, ook inval genoemd? Welke substantiële vragen dien je als ondernemer te stellen “alvorens” toegang te verlenen tot de beroepslokalen van uw onderneming? Hebt u een onderzoeksbevel van de onderzoeksrechter? Neen, dan betreft het een fiscale controle. Ja, dan betreft het een fiscaal strafrechtelijke controle. Kan u mij uw “aanstellingsbewijs” tonen? Controleer de aanstellingsbewijzen van alle controleambtenaren (naam, opdracht, vervaldag…). Dit geeft u inzicht in het doel van de controle…waar is de fiscus naar op zoek. Wanneer “vooraf” geen of een ongeldig aanstellingsbewijs wordt getoond, kan u als ondernemers de toegang tot uw onderneming weigeren zonder sancties, éénmaal de ambtenaren binnen zijn, dan is het te laat… Wat kan de fiscus inkijken en vooral in welke mate hoeft u daaraan mee te werken? Afhankelijk of de controle al dan niet strafrechtelijk is, zijn de bevoegdheden van de fiscus omlijnd Protesteer/Weiger elke eigenhandige kopiename van digitale gegevens door de controleambtenaren. Screen de inhoud van de PV’s op woorden als “vrijwillig”, “spontaan” of “met toestemming”… U kan niet gedwongen worden om het proces verbaal te ondertekenen voor goedkeuring, teken voor ontvangst. Niemand kan gedwongen worden om het gebouw niet te verlaten tijdens een fiscale visitatie. Hoe antwoorden op vragen van de controleurs ? Beantwoord de vragen zo gericht en duidelijk mogelijk. Geef steeds de voorkeur aan schriftelijke vragen. “Ik weet het niet” of “ik moet dit opzoeken” zijn correcte antwoorden! U hebt het recht op stilzwijgen, maar dit bevordert niet steeds de verdere afhandeling van uw dossier. Mondelinge vragen mogen door personeel beantwoord worden, mits toestemming van de bedrijfsleider. Maak zelf en laat uw medewerkers of de aanwezige gerechtsdeurwaarder steeds notities maken over de opmerkingen, suggesties en vragen van de controleambtenaar. Eis een PV van verhoor met alle vragen en antwoorden en breng verbeteringen aan waar nodig + vraag steeds een kopie. Sophie Lippens Advocaat Liva fiscale advocaten BV Industrielaan 4 (K29) | 9320 Aalst | Belgium

Inschrijven

Nieuwsgierig naar meer?

Schrijf je dan in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

Wij spreken uw taal.

Wacht niet langer om ons even te contacteren voor een kennismakend gesprek, wij helpen u graag verder.

Tot binnenkort!

FinSkills Team

ikwilmeerweten@finskills.be

Alle geplande evenementen zullen doorgaan via webinars. Meer info krijgt u bij inschrijving.